Ti Tusind Tosset Tudser

(DK)

Ti Tusind Tosset Tudser er et stort borger inddragne kunst projekt i Sydhavn. Vores mål er at samler de forskellige Sydhavn bydeler gennem en fælles aktion og fortælling. I Sydhavn har tudsen altid været et symbol på solidaritet og passe på hinanden mentalitet. Den narrative strækker helt tilbage til da Sydhavn var etablerede.


I den her stort fælles aktion vil Sydhavn beboende folde ti tusind papir Origami tudser, som vil blive til kunstværk.

Papir foldning er en aktivitet som findes i mange kulturer er tilgængelige til alle og især til familie med børn. Det er en aktivitet som inviterer på fælleskab og på at hjælp hindanden handling.


De papirtudser vil denne et kunstnerisk værk som vil symboliser både sammenhænge og diversitet.


Ten Thousand Terrific Toads (EN)


Ten Thousand Terrific Tudser is a large citizen-involved art project in South Harbor (Sydhavn). Our goal is to bring together the different parts of Sydhavn through a joint action and storytelling. In Sydhavn, the toad has always been a symbol of solidarity and 'care for each other' mentality. The narrative goes all the way back to when Sydhavn was established.


In this large joint action, Sydhavn residents will fold ten thousand paper Origami toads, which will be used for a giant choreography and then turn into a giant artwork.


Paper folding is an activity found in many cultures accessible to everyone and especially to families with children. It is an activity that invites community and helping each other.


The paper toads will create an artistic project which will symbolise both solidarity and diversity.