Tårnby får besøg

Link to full 55-minute film on Vimeo

Password: Taarnby Torv Festival


Tårnby Får Besøg!


A community-performance-film inspired by Steven Spielberg's E.T.


(DK)

Tårnby får besøg - efter filmen "E.T. “ af Steven Spielberg" er resultatet af en 2-måneders filmisk og performativ invasion af Tårnby. Et projekt af Tårnby Torv Festival, der går i dialog med borgere og politikere fra Tårnby.


Tårnby. En rolig forstad til København. Folk bor her, går i butikker, svømmer, gør gymnastik eller spadserer i parken. Alt er fredeligt. Men pludselig sniger en mistænksom agent fra København sig rundt i forstaden. Han har hørt om mærkelige begivenheder i Tårnby. Og faktisk er et væsen fra en fremmed planet landet i byen og strejfer rundt i haver, stuer, baggårde og på skoler. Hvad er der sket? Hvem møder gæsten fra det ydre rum, hvad viser folk frem fra deres liv i Tårnby, og vil agent DUFO finde den lille fremmede?


(EN)

Tårnby Får Besøg (Tårnby gets a visit) is the result of a 2-month extraterrestrial, cinematic and performative invasion in Tårnby. A joint project of the Tårnby Torv Festival, which enters into dialogue with citizens and politicians from Tårnby.


Tårnby. A tranquil suburb of Copenhagen. People live here, go shop, swimming, do gymnastics or walks in the park. Everything peaceful. But suddenly an suspicous agent from Copenhagen appears. He has heard of strange events in Tårnby. And indeed: A being from another planet has landed in the town and roams around in gardens, living rooms, backyards and gymnasiums. What happened? Who is it meeting, what are the people revealing about their life in Tårnby, and will the agent DUFO find the little alien?